dm TEK ZA ŽENSKE

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov 

Ponudnik/upravljavec dm drogerie markt d.o.o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386 1 5132 800, (v nadaljevanju: »dm«) kot upravljavec v sklopu Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: »GDPR« ali »Uredba GDPR«) obravnava varstvo vaših osebnih podatkov preudarno in upošteva zakonske določbe o varstvu podatkov.  

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov posameznika.  

Katere vaše podatke zbiramo, namen obdelave in pravna podlaga 

Našo spletno mesto lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov.  

Navedba osebnih podatkov je potrebna ob izpolnitvi naslednjih obrazcev:

a) Prijava na dm tek za ženske 

Osebni podatki, ki jih pridobimo so:  

-       ime,  

-       priimek,  

-       ulica in hišna številka,  

-       poštna številka in kraj,  

-       država,  

-       letnica rojstva,  

-       e-naslov.  

Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca Prijava na dm tek za ženske zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter komunikacijo po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje e-novic z informacijami o dogodku. Oziroma navedene identifikacijske in kontaktne osebne podatke potrebujemo zaradi uspešne realizacije dogodka in ostalo potrebno komunikacijo (npr. potrditev prijave, izstavitev računa).  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri prijavi na dm tek za ženske je pogodba po določbi točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (naše sodelovanje temelji na izvajanju pogodbe), ki jo sklenete s tem, ko se prijavite na dogodek. Zagotovitev navedenih osebnih podatkov je torej pogodbena obveznost posameznika oziroma obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Če nam posameznik ne posreduje zahtevanih podatkov mu ne bomo mogli omogočiti prijave na dm tek za ženske.

b) Prijava na dm Oskarjev tek 

Osebni podatki, ki jih pridobimo so:  

-       ime,  

-       priimek,  

-       ulica in hišna številka,  

-       poštna številka in kraj,  

-       država,  

-       letnica rojstva,  

-       spol,  

-       kontaktna oseba otroka (ime, priimek, mobilni telefon in elektronski naslov).  

  

Osebne podatke, prejete z izpolnitvijo obrazca za dm Oskarjev tek zbiramo, uporabljamo in obdelujemo z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter komunikacijo po e-pošti ali telefonu v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje e-novic z informacijami o dogodku. Oziroma navedene identifikacijske in kontaktne osebne podatke potrebujemo zaradi uspešne realizacije dogodka in ostalo potrebno komunikacijo (npr. potrditev prijave, izstavitev računa).  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri prijavi na dm Oskarjev tek je pogodba po določbi točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (naše sodelovanje temelji na izvajanju pogodbe), ki jo sklenete s tem, ko se prijavite na dogodek. Zagotovitev navedenih osebnih podatkov je torej pogodbena obveznost posameznika oziroma obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Če nam posameznik ne posreduje zahtevanih podatkov mu ne bomo mogli omogočiti prijave na dm Oskarjev tek. 

c) Prijava na e-novice

Osebni podatki, ki jih pridobimo so:  

  • elektronski naslov.  

Osebni podatek o e-naslovu, ki nam ga posredujete z vpisom v obrazcu »prijavi se na novice«, se uporablja za pošiljanje e-novic do preklica. Obveščali vas bomo s koristnimi informacijami o dogodkih dm teka za ženske.  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri pošiljanju elektronskih novic je privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. 

d) Če nas kontaktirate preko e-pošte

Če želite vstopiti v stik z nami, smo dosegljivi tudi po elektronski pošti. Upoštevajte, da korespondenca po elektronski pošti na začetku ni šifrirana. Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, vam žal ne bomo mogli odgovoriti na vaše vprašanje. Ko vstopite v stik z nami, uporabimo vaše podatke z namenom, da vam lahko odgovorimo na zastavljeno vprašanje/poslano poizvedbo in komuniciramo z vami. Komunikacijo lahko kadarkoli prekinete (nas o tem obvestite), kar bo posledično pomenilo tudi, da bomo vaše osebne podatke izbrisali.  

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri komunikaciji z vami v tem primeru je zakoniti interes (komunikacija s splošno javnostjo) po določbi točke (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Komu posredujemo vaše osebne podatke – obdelovalci osebnih podatkov

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe uspešne realizacije dogodka dm tek za ženske in ostalo nujno potrebno komunikacijo (potrditev prijave). Podatki se zbirajo od vseh tekačic, ki se prijavijo preko spleta, ne glede na izbran način plačila.  

Prav tako ponudnik kot upravljavec in obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo subjektom v tretje države.  

Dostop do podatkov in obdelavo podatkov bodo izvajali tudi ponudniki storitev, ki delujejo kot naši obdelovalci osebnih podatkov. Dostop do podatkov in obdelavo podatkov bodo tako izvajale naslednje pravne osebe:  
- Pristop d.o.o. bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe uspešne prijave na dogodek in izstavitev računa,  
- Timing Ljubljana bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe beleženja in objave rezultatov teka. Rezultati bodo vidni na njihovi spletni strani (www.timingljubljana.si) in na spletni strani teka za ženske še 36 mesecev po zaključku dogodka dm tek za ženske. Poleg objave rezultatov na spletu, pa bodo le-ti objavljeni tudi takoj po teku na prizorišču dogodka,  
- Renderspace d.o.o. bo osebne podatke uporabil izključno za namen pošiljanja e-obvestil posameznikom, ki so v to izrecno privolili oziroma posameznikom, ki so za to izrazili zanimanje,
- Renderspace d.o.o. je vzdrževalec spletne strani in ima dostop do podatkov.  

Posameznikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. 

Rok hrambe osebnih podatkov 

Osebne podatke upravljavec hrani in obdeluje v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave.  

Posameznik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani 36 mesecev po zaključku dogodka dm tek za ženske.  

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hrani do preklica.  

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, se podatke hrani v skladu z zakonskimi predpisi. 

Vaše pravice 

Pravico imate, da na lastno zahtevo in brezplačno prejmete informacije o tem, katere vaše osebne podatke smo shranili. Nadalje imate pravico: zahtevati informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas, kateri podatki so to in na kakšni podlagi jih imamo in obdelujemo; dostopa do svojih posebnih podatkov (pravica do dostopa); zahtevati popravek osebnih podatkov (pravica do popravka); izbrisa osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave (pravica do izbrisa); ugovarjati nadaljnji obdelavi osebnih podatkov (pravica do ugovora); zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov (pravica do omejitve obdelave); zahtevati prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu (pravica do prenosa).  

V določenih okoliščinah utegne biti izbris podatkov v nasprotju z zakonskimi predpisi, še posebej, če so podatki namenjeni za računovodske in knjigovodske namene.  

Vsak posameznik ima tudi pravico, da prekliče dano privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos njegovih osebnih podatkov.  

Kadarkoli lahko zahtevate:  

  • odjavo od prejemanja e-novic s klikom na označeno povezavo oz. odjavo v vseh prejetih e-sporočili. Ob odjavi bo upravljavec vaše osebne podatke premaknili v evidenco odjavljenih posameznikov, kjer jih bo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranil neomejeno oz. do preklica privolitve posameznika;  

  • popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov prijava@tekzazenske.si;  

  • trajen izbris osebnih podatkov, ki jih upravljavec hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov prijava@tekzazenske.si;  

  • izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih upravljavec hrani o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov prijava@tekzazenske.si. 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Obdelava osebnih podatkov posameznikov pri upravljavcu ne vključuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali oblikovanja profilov.

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov

Če imate vprašanja o varstvu podatkov ali svojih osebnih podatkih, ki jih hrani dm, se lahko obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov:  

Elektronski naslov: varstvopodatkov@dm.si   

Poštni naslov:  

dm drogerie markt d.o.o.  
Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana  
s pripisom »DPO« 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).  


15.12.2023